Ανάπτυξη αλγορίθμου μη παρεμβατικής αναγνώρισης φορτίου χαμηλής τάσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη αλγορίθμου μη παρεμβατικής αναγνώρισης φορτίου χαμηλής τάσης

Τσολακόπουλος, Παναγιώτης Φ.

Παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος που έχει ως σκοπό να αναγνωρίζει φορτία χαμηλής τάσης, βασισμένα στην 3η αρμονική ρεύματος που παράγουν ηλεκτρικές συσκευές καθημερινής χρήσης. Αρχικά, γίνεται ανάλυση των ηλεκτρικών φορτίων, της αρμονικής ρεύματος και περιγράφεται η διαδικασία των μετρήσεων. Παρουσιάζονται γραφήματα που αφορούν την 3η αρμονική ρεύματος, την ενεργό ισχύ και την άεργο ισχύ των μετρήσεων που έγιναν για τις μεμονωμένες ηλεκτρικές συσκευές. Επιπλέον, δίνονται παραδείγματα όπου γίνεται ανάλυση της αναγνώρισης των ηλεκτρικών φορτίων με την χρήση των τριών κριτηρίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.