Διασφάλιση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης στις βιομηχανικές επικοινωνίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διασφάλιση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης στις βιομηχανικές επικοινωνίες

Ποιμενίδης, Μεθόδιος Χ.

Γίνεται αναφορά στην έννοια της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πτυχές της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI) και προτείνονται μέτρα, υλικά και λογισμικά για τον περιορισμό της. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρότυπα μοντελοποίησης που επηρεάζονται από την EMI και οι επιπτώσεις που μπορεί να αποφέρει η μη διασφάλιση και συμμόρφωση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας είτε στην καθημερινή ζωή είτε σε πιο εξελιγμένες συσκευές και συστήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρολογία
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.