Οι συνεταιριστικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Προοπτικές εξέλιξης και οι εξαγωγικές τους δραστηριότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Προοπτικές εξέλιξης και οι εξαγωγικές τους δραστηριότητες

Νταούτη, Ιωάννα

Ο θεσμός των σύγχρονων συνεταιρισμών γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή την εποχή που επικρατούσε η πιο ακραία μορφή καπιταλιστικού συστήματος, μια εποχή που δεν υπήρχαν νόμοι ή μέτρα στήριξης του συνεταιριστικού θεσμού. Ο θεσμός αυτός γεννήθηκε λόγω της ανάγκης των ατόμων να αυξήσουν την κοινωνική τους ευημερία και γενικά να βελτιώσουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Η γέννηση και ανάπτυξη των συνεταιρισμών δεν μπορεί να αποδοθεί στην κυβερνητική πολιτική, δηλαδή δεν αποτελεί ούτε αναγκαία ούτε ικανή προϋπόθεση για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των συνεταιρισμών. Η δημιουργία των πρώτων συνεταιρισμών παγκοσμίως ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας των ατόμων. Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού μοντέλου όλα τα άτομα είναι ελεύθερα να ασκήσουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα μόνα τους ή σε συνεργασία με αλλά άτομα. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τις συνεταιριστικές ενώσεις παγκοσμίως αλλά και ειδικά με το τι ισχύει στην Ελλάδα. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε με τον όρο αυτό παραθέτοντας όλους τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς και θα εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους και την πιθανή εξέλιξη τους στο πέρασμα των χρόνων. Τέλος θα αναφερθούμε στις προοπτικές που έχουν για το μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Εξαγωγές - Ελλάδα
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.