Υλικά και συστήματα ενεργειακών κτηρίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υλικά και συστήματα ενεργειακών κτηρίων

Κουνόπουλος, Περικλής Α.

Γίνεται αναφορά στην ενέργεια και στις μορφές της, στους κανονισμούς ΚΕΝΑΚ και θερμομόνωσης κτηρίων, στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτηρίων και στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, αναφέρονται τα θερμομονωτικά υλικά, η ζωή των υλικών και περιγράφονται οι μέθοδοι για την σωστή χρήση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη, παρουσιάζονται τρόποι αύξησης της απόδοσης των Η/Μ συστημάτων, μέθοδοι φυσικού αερισμού, δροσισμού του κτηρίου και εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση αντλιών θερμότητας για θέρμανση χώρων ή ζεστού νερού. Τέλος, γίνεται αναφορά στους αυτοματισμούς και τα συστήματα ελέγχου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.