Παγκόσμιες τράπεζες σε κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παγκόσμιες τράπεζες σε κρίση

Ρέμα, Αρσίλντα

Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζουμε το τι είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και ποιες είναι οι λειτουργίες του χρήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ξεκάθαρο το πώς ρέει το χρήμα στην αγορά και ποιες είναι οι λειτουργίες του. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε διεξοδικά την οικονομική κρίση σήμερα και ποια είναι η σύνθεση της με το Χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Τέλος στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται με χρονολογική σειρά τράπεζες που έχουν χρεοκοπήσει ή είναι σε κρίση από τότε που ξεκινήσει η παγκόσμια οικονομική κρίση. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών και των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην εξέλιξη και τις παγκόσμιες τράπεζες που βρίσκονται σε κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Πιστωτικά ιδρύματα
Διεθνής χρηματοοικονομική
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.