Συμμαχίες, συνεργασίες, clusters ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συμμαχίες, συνεργασίες, clusters ελληνικών επιχειρήσεων

Τερζάκη, Αθανασία

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι οι συνεργασίες – συμμαχίες και τα clusters Ελληνικών επιχειρήσεων. Αρχικά γίνεται αναφορά στις στρατηγικές συμμαχίες, τον ορισμό τους, τα είδη τους και τους λόγους πραγματοποίησης τους. Στη συνέχεια εξετάζονται τα clusters, ο ορισμός τους, τα χαρακτηριστικά τους, η εξέλιξη τους και τα οφέλη που δημιουργούνται από την πραγματοποίηση τους. Η έρευνα εμβαθύνετε στα clusters που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, τα προγράμματα προώθησης τους, καθώς και ένα συγκεκριμένο είδος cluster, το Corallia, που ακμάζει στην χώρα μας. Τέλος, δίνεται έμφαση στα συμπεράσματα και στους λόγους αποτυχίας και επιτυχίας των clusters στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά δίκτυα
Επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.