Ο ρόλος των ευρωομολόγων στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος των ευρωομολόγων στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομική κρίση

Σφενδώνη, Παναγιώτα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ξεκίνησε το 1950, με κύριο σκοπό την ισχυροποίηση των κρατών μελών της. Δημιούργημα της ΕΕ είναι το ενιαίο νόμισμα ευρώ, που έχει παγκόσμια σημαντικότητα και καθιστά την κοινή αγορά αποτελεσματικότερη. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Συντονισμός κατευθύνεται από την οικονομική και νομισματική ένωση των κρατών μελών, ενώ η νομισματική πολιτική διοικείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η δημοσιονομική πολιτική όμως είναι υπό την ευθύνη των κυβερνήσεων του κάθε κράτους μέλους της Ευρωζώνης. Οι δημοσιονομικές αποφάσεις ωστόσο πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που τίθενται στο επίπεδο της ΕΕ. Από τα τέλη του 2008, η παγκόσμια οικονομική κρίση συγκλόνισε το προαναφερθέν Ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα. Τα άμεσα αποτελέσματα ήταν η αποκάλυψη της δημοσιονομικής απειθαρχίας, η ανεπαρκής παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η υποβάθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, είναι: η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Με την αποκοπή από τη διεθνή πραγματικότητα η τελευταία επωμίστηκε το μύθο του αποδιοπομπαίου τράγου. Σε αυτό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον όμως, οι εξελίξεις μεταφέρονται με ταχύτατους ρυθμούς στις χώρες και τις αγορές. Αυτό καταγράφεται και από την πορεία των ομολόγων παγκοσμίως. Ο πυρήνας μιας ικανής λύσης της παρούσας κρίσης επήλθε μέσω μιας ρηξικέλευθης φιλοσοφίας κοινών ευρωομολόγων. Ο ρόλος των ομολόγων σταθερότητας ξεκίνησε ως πρόταση Bruegel αναπτύχθηκε ως Πράσινη Βίβλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρέθηκε απορριφθείς και κατακριτέος από τις Γερμανικές διαβουλεύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώπη - Οικονομικές συνθήκες
Νομισματική πολιτική
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.