Υλοποίηση και εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ) σε περιβάλλον WEKA για προβλέψεις αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υλοποίηση και εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ) σε περιβάλλον WEKA για προβλέψεις αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Κωνσταντινίδης, Αθανάσιος-Νεκτάριος

Η ιδέα του Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (Τ.Ν.Δ.) προήλθε από την επιστήμη της Βιολογίας και την ανάγκη επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων με μεγάλη ταχύτητα. Προσπάθειες μίμησης της ανοχής σε βλάβες και εξόρυξης γνώσης μέσα από τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα, σε συνδυασμό με την εμπειρία που υπήρξε από τα Έμπειρα Συστήματα οδήγησαν στην ανάπτυξη των Τ.Ν.Δ. Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι η μη γραμμικότητα, η ταχύτητα, η ανοχή σε σφάλματα και η γενίκευση. Με την μη γραμμική μοντελοποίηση υλοποιούνται εξαιρετικά πολύπλοκες λειτουργίες. Επίσης, τα Τ.Ν.Δ. για να πετύχουν υψηλές ταχύτητες λειτουργούν όπως τα συστήματα παράλληλων κατανεμημένων διεργασιών με την διαφορά ότι οι νευρώνες λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και δε χρειάζονται συγχρονισμό, λόγω της ανοχής που έχουν στα σφάλματα. Στόχος των νευρωνικών δικτύων είναι να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα ακόμα κι αν αυτή περιέχει κάποιο σχετικά μικρό σφάλμα. Επιπρόσθετα, τα Τ.Ν.Δ. μπορούν να κάνουν γενίκευση σε νέες τιμές δεδομένων, γι’ αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές για πρόβλεψη. Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων με την χρήση του εργαλείου Weka, το οποίο ενσωματώνει αλγορίθμους κατάταξης, που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα και όχι μόνο. Στόχος ήταν να γίνει μελέτη στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν τα δεδομένα εισόδου στις προβλέψεις και ποιος αλγόριθμος μπορεί να πετύχει τις πιο σωστές προβλέψεις. Έτσι γίνεται μια σύγκριση του multilayer perceptron που χρησιμοποιούν τα Τ.Ν.Δ στο πρόγραμμα Weka με άλλους αλγορίθμους κατάταξης ως προς τον τρόπο πρόβλεψης των αποτελεσμάτων των αγώνων ποδοσφαίρου του Αγγλικού πρωταθλήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Αλγόριθμοι
Προβλέψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.