Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο του κλάδου της εμπορίας βάμβακος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο του κλάδου της εμπορίας βάμβακος

Τερζίδης, Γεώργιος

Τις τελευταίες δύο κυρίως δεκαετίες είναι ραγδαία η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και η ενσωμάτωσή τους με την αρωγή συστημάτων διασύνδεσης και επικοινωνιών, σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και ενσωμάτωση των κατάλληλων εφαρμογών έχουν φτάσει στο σημείο να καθορίζουν την εξέλιξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και το βαθμό επικράτησής τους στην αγορά. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη σχεδίαση, ανάπτυξη και δημιουργία ενός λογισμικού εμπορικής διαχείρισης βάμβακος στο διαδίκτυο. Εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησής μου στο ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής. Η εφαρμογή CottonIS, όπως ονομάστηκε, αναπτύχθηκε για να λύσει το επιχειρησιακό πρόβλημα που συναντάται σε αυτόν τον κλάδο επιχειρήσεων, τα εκκοκκιστήρια. Μέσω αυτής αυτοματοποιείται ηλεκτρονικά η διαχείριση των εμπορευμάτων ανοίγοντας το δρόμο στην πιθανή μελλοντική εξέλιξη της. Σε ελάχιστο χρόνο οι υπεύθυνοι μπορούν να ανατρέξουν στο ιστορικό των προμηθευτών και των πελατών τους, να δουν σε άμεσο χρόνο το εμπόρευμα που υπάρχει στην αποθήκη τους και να ελέγξουν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει το σχετικό με τον κλάδο της εμπορίας βάμβακος θεωρητικό υπόβαθρο. Γίνεται αναφορά στη σημασία της καλλιέργειας και εμπορίας βαμβακιού για την Ελληνική οικονομία, αναλύοντας τα επί μέρους τμήματα ενός εκκοκκιστηρίου και αναφέροντας τα σχετικά με την εμπορική διαχείριση λογισμικά. Στο τέλος του Κεφαλαίου γίνεται μία σύντομη μελέτη περιπτώσεων λογισμικών που διατίθενται εμπορικά για αυτόν τον σκοπό. Στο Κεφάλαιο 2 τίθεται το πλαίσιο στο οποίο τοποθετήθηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του λογισμικού CottonIS. Συγκεκριμένα, εκτέθηκαν οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη του λογισμικού καθώς και όλα εκείνα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Το Κεφάλαιο 3 αποτελεί κατά βάση το εγχειρίδιο λειτουργίας του λογισμικού CottonIS καθώς παρουσιάζεται αναλυτικότατα ο τρόπος λειτουργίας και όλοι οι παράμετροι που υπεισήρθαν σε αυτήν για να τις προσδώσουν τα απαραίτητα στοιχεία εμπορικής διαχείρισης. Τέλος, εκθέτονται κάποια βασικά συμπεράσματα αναφορικά με τη σημασία της εφαρμογής και το σχεδιασμό του λογισμικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Βαμβάκι - Εμπόριο και παραγωγή
Επιχειρήσεις - Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.