Διαφορές ηγεσίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαφορές ηγεσίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Γεωργίου, Βασιλική Α.

Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή της ηγεσίας, οι όροι σχετικά με την ηγεσία, το μάνατζμεντ, αναφέρεται ο ορισμός δημόσιας διοίκησης και εξετάζεται η έννοια της ηγεσίας, για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Επίσης, γίνεται αναφορά στους προϊστάμενους – ηγέτες, στο προσωπικό, στις σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων – υφισταμένων και αναφέρονται οι ομοιότητες και διαφορές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακόμη, αναφέρονται τα προβλήματα που έχει ο δημόσιος τομέας και κατά πόσο επηρεάζεται από αυτά ο ιδιωτικός. Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε προϊσταμένους, διευθυντές, υφιστάμενους και υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο Δήμο Παιονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.