Δημιουργία μιας iOS native εφαρμογής η οποία συστήνει συνταγές με βάση τα συστατικά που έχει ο χρήστης στην κατοχή του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία μιας iOS native εφαρμογής η οποία συστήνει συνταγές με βάση τα συστατικά που έχει ο χρήστης στην κατοχή του

Λυκεσάς, Αλέξανδρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει δημιουργηθεί για το λειτουργικό σύστημα iOS και τις συσκευές που το υποστηρίζουν (iPhone, iPod touch, και iPad). H παραδοτέα εφαρμογή αναλαμβάνει να αναζητεί συνταγές αναρτημένες στο διαδίκτυο, να τις φιλτράρει ως προς τα υλικά και να δημιουργεί ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον προβολής των συνταγών αυτών με βάση τα υλικά που επιλέγονται. Το πρόβλημα (Business Problem) που καλείται να επιλύσει η εφαρμογή είναι η αναζήτηση και το φιλτράρισμα του περιεχομένου των συνταγών, που πολλές φορές έχει αναρτηθεί από απλούς χρήστες, (λόγω του ότι πρόκειται για crowdsourced ιστοσελίδες), καθώς πολλές φορές δεν ακολουθεί κοινά γλωσσικά πρότυπα (τονισμός, κεφαλαία-μικρά, υποκοριστικά, greeklish, ιδιωματισμοί κλπ.) και είναι δύσκολη η αναγνώρισή και κατηγοριοποίησή τους. Σήμερα στο διαδίκτυο αξιοποιούνται δυο μέθοδοι συλλογής δεδομένων, η χρήση Metadata και το content searching (Αναζήτηση περιεχομένου). Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην δεύτερη μέθοδο. Στο content searching το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ομογενοποιημένο-στάνταρ τρόπο περιγραφής περιεχομένων με αποτέλεσμα στην συλλογή πληροφοριών να είναι πιο δύσκολη η αναζήτηση υλικών. Στην εργασία αυτή θα αναλύσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (3-tier architecture) και το μοντέλο ανάπτυξης client-server στο οποίο από την πλευρά του client έχουμε ένα smartphone (iPhone), το οποίο τρέχει ένα native iOS application και στην πλευρά του server έχουμε ένα web server, ο οποίος διεκπεραιώνει τα requests του client. Θα αναφερθούν όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και η γλώσσα προγραμματισμού Python και θα εμβαθύνουμε στο λογισμικό iOS και την γλώσσα προγραμματισμού Swift. Επιπλέον, θα αναλύσουμε πού εφαρμόστηκαν οι παραπάνω τεχνολογίες. Τέλος, ολοκληρώνοντας, θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα και θα αναφερθούμε στις προοπτικές βελτίωσης της.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.