Οι εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της Ελλλάδας με τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής(ΚΑΕ) και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ) και τα προβλήματα των εξαγωγικών πιστώσεων των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Οι εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της Ελλλάδας με τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής(ΚΑΕ) και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ) και τα προβλήματα των εξαγωγικών πιστώσεων των ελληνικών επιχειρήσεων

Τερτσανλίδου, Όλγα

Οι αλλαγές στην Ανατολική, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν επιφέρει μια εντυπωσιακή ώθηση στις ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες αυτές. Αναμένεται ότι στο μέλλον οι συναλλαγές μας θα αναπτυχθούν περαιτέρω όπου η στήριξη του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και των οργανισμών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) μπορούν να συμβάλλουν στην εκτόνωση των πολλαπλών επιχειρηματικών κινδύνων στις χώρες της ΚΑΕ και ΝΑΕ στις εξαγωγές και στις άμεσες επενδύσεις. Σε σύγκριση με άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει περισσότερο τις ευκαιρίες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, διότι ήδη έχει υψηλό σχετικά επίπεδο συναλλαγών (περίπου 5% των εξαγωγών), οι οικονομίες εμφανίζουν υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας και λειτουργεί ο παράγοντας της γεωγραφικής εγγύτητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαλκανική Χερσόνησος - Οικονομικές συνθήκες
Διεθνές εμπόριο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2001


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.