Στατιστική έρευνα για την χρήση του διαδικτύου από τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στατιστική έρευνα για την χρήση του διαδικτύου από τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ντομοτσίδου, Ίννα

Το διαδίκτυο είναι ουσιαστικά ένα καινούργιο εργαλείο το οποίο έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων. Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα ο χρήστης να μπορεί να αντλήσει πληροφορίες, να επικοινωνήσει και να γίνει ενεργό μέλος της μεγάλης παγκόσμιας διαδικτυακής κοινότητας. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ζωής του ανθρώπου είναι αυτός της εκπαίδευσης οπότε είναι χρήσιμο να ερευνήσουμε αν υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης και επιρροής ανάμεσα στο διαδίκτυο και την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, είναι χρήσιμο να αναλυθεί το αν η εφεύρεση του διαδικτύου συμβάλει στον εκπαιδευτικό τομέα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάλυση της σχέσης των φοιτητών του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τις ποικίλες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σκοπεύουμε να ερευνήσουμε το αν οι φοιτητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στις σπουδές τους, τους τρόπους που το χρησιμοποιούν και ποιες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και πλατφόρμες επισκέπτονται. Επιπρόσθετα θα ανακαλύψουμε και την άποψη των φοιτητών σχετικά με την διαδικτυακή εκπαίδευση, δηλαδή το τι πιστεύουν οι φοιτητές για την συμβολή του διαδικτύου στην εκπαίδευση.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Εκπαίδευση
Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.