Επωνυμία: κίνητρα και η πιστότητα καταναλωτών = Brand incentives and customer loyalty

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επωνυμία: κίνητρα και η πιστότητα καταναλωτών = Brand incentives and customer loyalty

Αντωνογλούδη, Ελεάνα
Χασαπέτη, Ζωή

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι όροι της επωνυμίας, των κίνητρων και της πιστότητας των καταναλωτών στη μάρκα καθώς και οι επιδράσεις των προϊόντων της ιδιωτικής ετικέτας στους καταναλωτές. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετηθεί η σχέση των Ελλήνων καταναλωτών με τα γνωστά-επώνυμα προϊόντα καθώς και η πιστότητα των καταναλωτών στη μάρκα. Συγκεκριμένα η έρευνα επικεντρώνεται σε έξι κατηγορίες, Ηλεκτρικές - Οικιακές συσκευές, Ένδυση-Υπόδηση , Τρόφιμα -Ποτά, Καλλυντικά, Είδη Υγιεινής, Ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό-Η/Υ κλπ). Στη συνέχεια διερευνώνται οι παράγοντες επηρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και η στάση τους απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Για το σκοπό αυτό έγινε πρωτογενής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών. Το δείγμα που συλλέχθηκε, αποτελείται από 214 ερωτώμενους και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής SPSSv20. Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράζουν γνωστά - επώνυμα προϊόντα βέβαια υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική τους συμπεριφορά και στρέφονται στην αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Βασικότερος παράγοντας είναι το εισόδημα ενώ το οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά ενός γνωστού - επώνυμου προϊόντος ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.