Ψηφιακή δημοκρατία: ζητήματα και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ψηφιακή δημοκρατία: ζητήματα και εφαρμογές

Νικολάου, Μαρία

Την παρούσα εργασία απασχολεί η διερεύνηση και η αποσαφήνιση του τοπίου που αφορά την ψηφιακή δημοκρατία και τις εφαρμογές αυτής. Αναλυτικά, περιγράφονται όροι όπως ψηφιακή δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική ψηφοφορία και προσδιορίζονται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές επιρροές της εφαρμογής τους στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, ακόμα και στις κυβερνήσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην άνθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχωρίζονται οι τύποι αυτών ανάλογα το φορέα που απευθύνονται. Ακολούθως, προσδιορίζονται οι υπάρχουσες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή δημοκρατία και καθορίζεται η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ψηφιακή δημοκρατία. Εν συνεχεία, παρατίθενται όλες οι υποδομές που αναπτύχθηκαν για την εδραίωση των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Αναπτύσσονται παραδείγματα από τις καλύτερες χώρες παγκοσμίως που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη βέλτιστη απόδοση στις υπηρεσίες ψηφιακής δημοκρατίας στη χώρα τους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά και για τις εφαρμογές ψηφιακής δημοκρατίας που έχει αναπτύξει ο ευρωπαϊκός χώρος. Από την άλλη μεριά, μελετάται η ελληνική πραγματικότητα και η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί με την πάροδο των χρόνων. Επισημαίνεται το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας και παρατίθενται οι ηλεκτρονικές πύλες και τα δίκτυα που προσφέρονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Έπειτα, ακολουθεί προσέγγιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και παρουσιάζονται συστήματα που συμβάλλουν στην διεξαγωγή αυτής, αλλά και οι απαιτήσεις που πρέπει να έχουν αυτά. Επιπροσθέτως, προσδιορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να καλύπτουν. Τέλος, πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη της προόδου και των υπηρεσιών που προσφέρει η Ελλάδα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Επειδή παρατηρήθηκε ο κίνδυνος επιθέσεων σε ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας, παρουσιάζονται λύσεις κρυπτογράφησης μηνυμάτων. Η έρευνα συμπεραίνει πως έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής δημοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά η χώρα υστερεί σε σχέση με την πρόοδο άλλων χωρών της Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.