Παράγοντες ικανοποίησης χρηστών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και των παραρτημάτων Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Παράγοντες ικανοποίησης χρηστών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και των παραρτημάτων Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών

Πάτρα, Άννα Γ.
Πάτρα, Ελένη Γ.

Στην εργασία αναφέρονται οι ανάγκες των χρηστών για έρευνα, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γίνεται διαχωρισμός των εννοιών της ποιότητας και της ικανοποίησης πελατών/χρηστών. Αναλύεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών και γίνεται εκτενής αναφορά στην ολική ποιότητα, τα πρότυπα αξιολόγησης ποιότητας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τα μοντέλα μέτρησης ικανοποίησης χρηστών. Επίσης, μελετάται η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και περιγράφεται ο πληθυσμός της έρευνας, το δείγμα, η μέθοδος συλλογής δεδομένων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ξεχωριστά για κάθε ερώτηση με τη χρήση πινάκων και διαγραμμάτων, ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της έρευνας αλλά και οι προτάσεις βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.