Διερεύνηση των κινήτρων για την παρακολούθηση τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών αγώνων: ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών marketing για χορηγούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση των κινήτρων για την παρακολούθηση τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών αγώνων: ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών marketing για χορηγούς

Τσίπης, Λάζαρος
Τσενεκίδης, Λάζαρος

Στη παρούσα εργασία γίνεται διερεύνηση των κινήτρων για την παρακολούθηση τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών αγώνων από φιλάθλους και επίσης μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνονται προτάσεις σε στελέχη μάρκετινγκ για ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών μάρκετινγκ για χορηγούς. Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση έντυπου ερωτηματολογίου. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 200 άτομα τα οποία παρακολουθούσαν τηλεοπτικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17. Όσον αφορά τα κίνητρα για την παρακολούθηση τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών αγώνων προκύπτει μέσα από την έρευνα ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι παρακολουθούν γιατί θέλουν να παρακολουθούν την ομάδα τους να κερδίζει και έτσι αισθάνονοται καλά. Επίσης, ένα σημαντικό κίνητρο που ωθεί τους φιλάθλους στην παρακολούθηση τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών αγώνων είναι το ότι περνάει η ώρα τους συναρπαστικά και επίσης ότι μπορούν να κάνουν κάτι μαζί με άλλους ανθρώπους. Συνεπώς, μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι τα ισχυρότερα κίνητρα για την παρακολούθηση τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών αγώνων σχετίζονται με το αίσθημα της αυτό-ικανοποίησης, της ψυχαγωγίας,της κοινωνικοποίησης και το αίσθημα του ανήκειν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.