Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube) στις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube) στις ελληνικές επιχειρήσεις

Γεώργου, Καλυψώ

Στην ανάλυση που ακολουθεί βασικός σκοπός είναι να διερευνηθούν εκατό Ανώνυμες Ελληνικές Εταιρίες, οι οποίες έχουν λογαριασμό στο facebook και να προσδιοριστούν οι έννοιες των εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η έρευνα, μέσω της οποίας θα αναλυθούν και θα εξαχθούν τα αποτελέσματα για το ποιά εταιρεία έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και επιρροή στο καταναλωτικό κοινό. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι δευτερογενής, διότι οι πηγές μας βασίζονται κατά κύριο λόγο σε επιστημονικά άρθρα και σε ιστοτόπους. Είναι επίσης ποσοτική έρευνα, γιατί αναλύει ποσοτικές μεταβλητές. Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας για τις κατηγορίες είδη ενδυμάτων – κομμώσεων - παιχνιδιών δείχνουν ότι υπερτερούν στα ποσοτικά δεδομένα του facebook, όπως είναι τα like page, posts, like posts, shares και comments σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες και αυτό φαίνεται, στις αναλύσεις και στους πίνακες που θα ακολουθήσουν στα επόμενα κεφάλαια.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Ψηφιακή επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)
Επιχειρηματική δραστηριότητα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.