Η υιοθέτηση διαφόρων μορφών τέχνης στη διαφήμιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η υιοθέτηση διαφόρων μορφών τέχνης στη διαφήμιση

Χαρίτου, Αρετή

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να ερευνήσει και να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους η διαφήμιση χρησιμοποιεί την τέχνη. Τις διάφορες μορφές τέχνης που εντοπίζονται σε αυτές, τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτός ο συνδυασμός καθώς και τα αποτελέσματα του. Στο 1ο Κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης και δίδονται οι ορισμοί που τη χαρακτηρίζουν. Ακολουθεί η ενότητα όπου εξηγείται τι ακριβώς είναι η διαφήμιση, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των διαφημίσεων, τα μέσα και οι στόχοι της. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορές στην στρατηγική της επικοινωνίας της διαφήμισης. Το 2ο Κεφάλαιο ασχολείται με την τέχνη, τους ορισμούς της, τις θεωρίες της και τα είδη της. Εδώ γίνεται και ο διαχωρισμός των τεχνών, στις καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, η ποίηση και η μουσική και στις πιο σύγχρονες τέχνες, οι οποίες είναι η λογοτεχνία, το θέατρο, ο χορός, η όπερα και ο κινηματογράφος. Ακολουθεί το επόμενο Κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί εάν η διαφήμιση είναι τέχνη. Δίνονται παραδείγματα διαφημίσεων τηλεοπτικών και εντύπων, τα οποία κατά γενική παραδοχή αποτελούν μορφή τέχνης. Στη συνέχεια ακολουθεί κεφάλαιο στο οποίο αναλύονται οι τρόποι και η τακτική διαφήμισης σε συγκεκριμένες μορφές τέχνης όπως π.χ. Κινηματογραφικές ταινίες, μουσεία, παραστάσεις κ.ά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Επικοινωνία
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.