Διαδίκτυο και πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργία ιστότοπου με τη χρήση πολυμέσων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαδίκτυο και πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργία ιστότοπου με τη χρήση πολυμέσων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καστοριάς

Τράσιας, Αχιλλέας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την δημιουργία ιστότοπου με την χρήση πολυμέσων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καστοριάς. Η εφαρμογή είναι διαδραστική και διανέμεται στο DVD που συνοδεύει το έντυπο τεύχος της πτυχιακής. Ταυτόχρονα βρίσκεται και στο διαδίκτυο ώστε να μπορεί κάποιος χρήστης να την χρησιμοποιήσει οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Στο θεωρητικό τμήμα της και στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγική παρουσίαση των πολυμέσων, των εφαρμογών τους και πως αξιοποιούνται σε διάφορους τομείς. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των πολυμέσων και αναλύονται τα πιο σύγχρονα είδη πολυμέσων όπως η συνθετική κίνηση και τα εικονικά περιβάλλοντα. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων αντίστοιχα σαν εργαλείο διατήρησης, ανάδειξης και προβολής του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Στα επόμενα πέντε κεφάλαια παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης της εφαρμογής και αναφέρονται ο σκοπός, τα στάδια της ανάλυσης και της σχεδίασης, η μεθοδολογία υλοποίησης που ακολουθήθηκε, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και ο τρόπος διανομής της. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής ανά θεματικής ενότητα. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα και πιθανές βελτιώσεις που επιδέχεται η εφαρμογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτισμός
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.