Διαφήμιση και διαδίκτυο: πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και μελλοντικές τάσεις στον κλάδο της διαφήμισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαφήμιση και διαδίκτυο: πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και μελλοντικές τάσεις στον κλάδο της διαφήμισης

Μήλη, Βασιλική
Κόκκινου, Μαγδαληνή

Στην παρούσα εργασία αναλύεται το θέμα «Διαφήμιση και Διαδίκτυο. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και μελλοντικές τάσεις στον κλάδο της διαφήμισης». Ειδικότερα αναλύεται ο όρος της διαφήμισης αλλά και με ποιους τρόπους κοινοποιείται στο ακροατήριο καθώς εμφανίζεται με παραδοσιακή μορφή (τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο κ.ο.κ.) αλλά και διαδικτυακή (E-mails, E-radio, Banners κ.ο.κ.) Παράλληλα αναλύονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής και παραδοσιακής διαφήμισης, όπου γίνεται σύγκριση. Η διαφήμιση λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που αναγκάζει τις εταιρίες να γίνονται όλο και πιο ευρηματικές καθώς ο ανταγωνισμός συνεχώς μεγαλώνει. Το διαδίκτυο έχει συνεισφέρει κατά πού καθώς με την τεχνολογία, μπορούν να διαφημιστούν αλλά και να έρθουν σε επαφή εταιρίες οι οποίες μέχριπρότινος έβρισκαν μπροστά τους ένα μεγάλο εμπόδιο, την απόσταση. Ακόμη, με τη βοήθεια της ποσοτικής έρευνας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εξής διερεύνησης «Η στάση των χρηστών του διαδικτύου στη διαδικτυακή διαφήμιση και κατά πόσο επηρεάζονται από αυτή». Τέλος, στα συμπεράσματα δίνεται μία ολική εικόνα της διαφήμισης, πως λειτουργεί στα παραδοσιακά μέσα και πως στο διαδίκτυο, ποια τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής διαφήμισης, και, τελικά, πως φαίνεται να είναι το μέλλον σε αυτόν τον κλάδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Ψηφιακή επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.