Ανάπτυξη νέων προϊόντων: η περίπτωση της Apple

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη νέων προϊόντων: η περίπτωση της Apple

Καραφώτη-Χατζέλλη, Νικολέτα
Καρακούση, Αθηνά

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η πληροφόρηση των καταναλωτών στην ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά να μελετηθούν και οι καταναλωτικές τους προτιμήσεις όσων αφορά τα προϊόντα της εταιρείας Apple. Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 144 άτομα που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη και επισκέφτηκαν ένα διήμερο το εμπορικό κέντρο Cosmos. Από αυτά τα άτομα απορρίφθηκαν τα 32 καθώς δεν χρησιμοποιούσαν προϊόντα της Apple. Μεθοδολογικό εργαλείο: Το μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Αποτελούνταν συνολικά από 15 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 10 διερευνούσαν τις καταναλωτικές προτιμήσεις των καταναλωτών και οι άλλες 5 αφορούσαν τα δημογραφικά τους στοιχεία. Το ερωτηματολόγιο ήταν έγκυρο και αξιόπιστο καθώς ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha ήταν 0.860. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο, μόρφωση, ηλικία, επαγγελματική κατάσταση και ετήσιο εισόδημα) επηρεάζουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά και την ικανοποίηση τους από τη χρήση προϊόντων της Apple. Συμπεράσματα: Οι γυναίκες φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένες από τα δωρεάν application της Apple σε σύγκριση με τους άντρες. Τα διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης των καταναλωτών επηρεάζουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Όσο αυξάνεται η ηλικία των καταναλωτών τόσο αλλάζουν οι καταναλωτικές τους συνήθειες. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι καταναλωτές με μεγαλύτερα ετήσια εισοδήματα φαίνεται να είναι πιο πιστοί καταναλωτές της Apple.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Πληροφορική - Τεχνολογία
Νέα προϊόντα - Μάνατζμεντ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_sa*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.