Έρευνα για την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Έρευνα για την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ευαγγελοπούλου, Δέσποινα

Η ανάγκη για ηλεκτρονικό εμπόριο προέκυψε από την απαίτηση για καλύτερη χρήση των τεχνολογιών όπως είναι η πληροφορική και οι επικοινωνίες. Στόχος της εργασίας είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις, οι συναλλαγές και η επικοινωνία στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές διαδικασίες είτε αυτοί είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις, είτε οι επιχειρήσεις πελάτες ή προμηθευτές, είτε απλοί καταναλωτές είτε οι τραπεζικοί οργανισμοί ή ακόμα και οι δημόσιοι φορείς. Η τεχνολογία είναι πλέον ώριμη να υποστηρίζει τις παραπάνω αμφίδρομες σχέσεις παρέχοντας ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις. Έχοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω ως γνώμονα υλοποιήθηκε η εργασία κάνοντας μια έρευνα για την «αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου». Κατασκευάστηκε, ένα ερωτηματολόγιο 12 ποικίλων ερωτήσεων οι οποίες θα βοηθούσαν στη συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες γύρω από την έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Δίκαιο και νομοθεσία
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.