Τα πολυμέσα και η χρήση τους στην επικοινωνία των μουσείων. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα πολυμέσα και η χρήση τους στην επικοινωνία των μουσείων. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας

Γεωργίου, Ελευθερία

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μέσω πολυμεσικής εφαρμογής πληροφοριακού χαρακτήρα και αναπαράστασης εκθεμάτων του μουσείου. Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από προγράμματα. Το Adobe Premier Pro για την υλοποίηση και σύνθεση των εικόνων και βίντεο της παρουσίασης.Το Photoshop για την επεξεργασία των εικόνων και φωτογραφιών.Το Audacity για την δημιουργία των αφηγήσεων και την επεξεργασία της μουσικής υπόκρουσης που συνοδεύει το βίντεο και όλη η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Macromedia Director. Συγκεκριμένα μετά από επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συγκεντρώθηκε υλικό φωτογραφιών και βίντεο μικρού μήκους με τα εκθέματα του, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ενός βίντεο συνεχόμενης παρουσίασης των αναπαραστάσεων και συλλογών που βρίσκονται εντός του χώρου, με σκοπό την προβολή αυτών προς το κοινό. Επιπλέον η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μια περιεκτική παρουσίαση του μουσείου σε σχολεία , πανεπιστήμια ακόμα και στο προθάλαμο του μουσείου ως ενημερωτικό απόσπασμα των προβαλλόμενων αντικειμένων που μπορεί να βρει γύρω από το χώρο του μουσείου. Σε αυτά εμπεριέχονται αγάλματα ,συλλογές ακόμα και αντικείμενα μεγάλης πολιτιστικής αξίας και προβολής του Ελληνικού Έθνους. Εν κατακλείδι θα μπορούσε αυτό το πολυμεσικό προϊόν να μεταφρασθεί και να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ώστε να κεντρίσει το τουριστικό ενδιαφέρον του κόσμου με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.