Ο ρόλος της επιχειρησιακής κουλτούρας στη σύγχρονη Ελλάδα. Πως οι τράπεζες πληροφορίας μπορούν να βοηθήσουν να αναπτυχθεί: μελέτη περίπτωσης: οι τράπεζες πληροφορίας και η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ = The roll of business culture in modern Greece. How banking information can help to develop that culture: case study: the banking information and their consultants in the proper function of local authorities

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος της επιχειρησιακής κουλτούρας στη σύγχρονη Ελλάδα. Πως οι τράπεζες πληροφορίας μπορούν να βοηθήσουν να αναπτυχθεί: μελέτη περίπτωσης: οι τράπεζες πληροφορίας και η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ = The roll of business culture in modern Greece. How banking information can help to develop that culture: case study: the banking information and their consultants in the proper function of local authorities

Τοσουνίδου, Ειρήνη
Τσιλιανίδου, Παναγιώτα

Σύμφωνα με την ισχύουσα τάση οι επιχειρήσεις δημιουργούνται και αναπτύσσονται, ως υποσύστημα, μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο το οποίο οφείλουν να εξυπηρετούν. Συνεπώς, όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, τόσο περισσότερο καθίσταται αναγκαία η ανάλυση και η κριτική της επιχειρησιακής κουλτούρας τους ιδιαίτερα σε ότι αφορά την καινοτομική τους δραστηριότητα. Βασικός σκοπός της έρευνας μας είναι η αναφορά στις πρώτες συστηματικές προσπάθειες του Δήμου Σερρών, και ειδικότερα του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, για την ανάπτυξη ενιαίας και αξιόπιστης επιχειρησιακής κουλτούρας, εντός των πλαισίων του Δήμου, μέσω της δημιουργίας μιας τράπεζας πληροφοριών. Η Ψηφιακή δημοσίευση και διατήρηση υλικού θεωρείται απαραίτητη σ’ ένα γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, πόσο μάλλον σε μια υπηρεσία δήμου. Ως εκ τούτου, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη μιας τράπεζας πληροφοριών θεωρείται απαραίτητη, αφού συμπεριλαμβάνει πλήθος στοιχείων που όχι μόνο έχουν άμεση σχέση με τον συγκεκριμένο Ο.Τ.Α, αλλά και έμμεση σχέση με οποιοδήποτε συναφές κλάδο, δημιουργώντας ουσιαστικά μια πιο δυναμική βάση δεδομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.