Η θέση του τύπου απέναντι στην κυβέρνηση συνεργασίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ, Ν.Δ, ΔΗ.ΑΡ). Ανάλυση άρθρων εφημερίδων με διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η θέση του τύπου απέναντι στην κυβέρνηση συνεργασίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ, Ν.Δ, ΔΗ.ΑΡ). Ανάλυση άρθρων εφημερίδων με διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο

Νικολά, Μαρία

Στη παρούσα εργασία θα μελετηθεί ο αντίκτυπος των έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΒΗΜΑ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις του 2012. Ειδικότερα θα ασχοληθεί με τον ρόλο και την θέση που έλαβαν τα έντυπα μέσα σχετικά με τον σχηματισμό της τρικομματικής κυβέρνησης (ΠΑ.ΣΟ.Κ, Ν.Δ, ΔΗ.ΑΡ) μετά τις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012. Το πολιτικό κλίμα που προσπάθησε κάθε από τα τρία έντυπα μέσα να δημιουργήσει σχετικά με την στάση απέναντι στη τρικομματική κυβέρνηση έχει άμεση επαφή με την πολιτική θέση που έχει λάβει η κάθε εφημερίδα. Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας εστιάζει στο τρόπο που επηρεάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την κοινή γνώμη, την καθημερινή ζωή, την επικοινωνία και τον δημόσιο βίο εν γένει. Παράλληλα θα εξεταστεί ο τρόπος συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων και σε ποιο βαθμό υπάρχει αλληλεπίδραση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναφορικά με το ερευνητικό μέρος της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου των τριών εφημερίδων στις οποίες συντάχθηκαν άρθρα που αφορούσαν είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο την τρικομματική κυβέρνηση από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013. Η συλλογή άρθρων έγινε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και η επιλογή τους έγινε επίσης με τα ίδια κριτήρια και για τις τρεις εφημερίδες. Εν συνεχεία θα εξαχθούν κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα αφορούν εάν ή όχι, και σε ποιο βαθμό το έντυπο μέσο μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις των πολιτών σχετικά με το έργο της τρικομματικής κυβέρνησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.