Ενεργειακές καλλιέργειες και βιοκαύσιμα το παρόν και το μέλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ενεργειακές καλλιέργειες και βιοκαύσιμα το παρόν και το μέλλον

Ζαφειρίδης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία μελετούνται τα βιοκαύσιμα.Είναι καύσιμα που παρασκευάζονται από φυσικές ,ανανεώσιμες πηγές. Αναλυτικά στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η σημερινή ενεργειακή κατάσταση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η χρήση ορυκτών καυσίμων.Γίνεται αναφορά στα εναλλακτικά καύσιμα και συγκεκριμένα στα βιοκαύσιμα. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται και οι ενεργειακές καλλιέργειες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή υγρών καύσιμων. Στο κεφάλαιο 3 μαθαίνουμε για τις καλλιεργητικές πρακτικές των ενεργειακών καλλιεργειών. Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται διάφορες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν αναπτύξει την παραγωγή βιοκαυσίμων. Στο κεφάλαιο 5 μαθαίνουμε για το κόστος του βιοντίζελ και τις βιοαιθανόλης. Στο κεφάλαιο 6 εμφανίζεται η ευρωπαική προοπτική για τα βιοκαύσιμα. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα οφέλη που θα αποκομίσει η Ελληνική γεωργία από την παραγωγή βιολογικών καυσίμων , αλλά και τα κίνητρα που δίνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι εκπομπές καυσαερίων από τη χρήση του βιοντίζελ ως καύσιμο. Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που εμφανίζονται από την καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, αλλά και την παραγωγή και τη χρήση των βιοκαυσίμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα
Βιομάζα
Φυσικοί πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.