Βιολογικός καθαρισμός παρατεταμένου αερισμού της ευρύτερης περιοχής πόλης Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός παρατεταμένου αερισμού της ευρύτερης περιοχής πόλης Κοζάνης

Μαχμούντ, Σαράμπ Ν.

Αναφέρονται τα επίπεδα του BOD και του COD στην εκροή και είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (BOD κάτω του 10 και COD κάτω του 15 mg/l πάντοτε σχεδόν) κάτι που είναι πολύ σημαντικό για ένα ευαίσθητο αποδέκτη για ευτροφισμό. Επίσης, τα SS εκροής είναι γύρω στα 5mg/l λόγω των ταχυδιυλιστηρίων και τα αμμωνιακά εκλείπουν παντελώς από την εκροή(<0.2 συνήθως) λόγω της νιτροποίησης στον αερισμό. Τα νιτρικά είναι κάτω του ορίου (και γενικά το Ν εκροής), ενώ η συγκέντρωση των φωσφορικών αν και είναι κάτω από το όριο είναι αρκετά κοντά σε αυτό (κοντεύει τα 2mg/l). H απολύμανση με UV λόγω και των χαμηλών SS είναι αποτελεσματική, παρουσιάζονται όμως προβλήματα επαναμόλυνσης των επόμενων φρεατίων εξόδου (έλλειψη υπολλειματικότητας) που αντιμετωπίζονται με συχνό καθαρισμό και βοηθητική χλωρίωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.