Σύγχρονοι τρόποι μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τον τουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύγχρονοι τρόποι μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τον τουρισμό

Nexha, Rovina J.
Μαζγαλτζίδου, Δήμητρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σύγχρονων τρόπων μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τον τουρισμό. Στην σύγχρονη επιχειρησιακή κοινωνία η διαδικτυακή διαφήμιση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τα πιο σύγχρονα μέσα προώθησης και προβολής μιας επιχείρησης και εντάσσονται στο τμήμα Μάρκετινγκ και το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο εξαιτίας της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης του διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κύριοι στόχοι των επιχειρήσεων είναι η προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, η ενημέρωσή τους για τις απόψεις των καταναλωτών μέσα από τις έρευνες γνώμης και η αύξηση της δημοτικότητας και της κερδοφορία τους. Για την σφαιρική ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος αρχικά γίνεται παρουσίαση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν της διαδικτυακής διαφήμισης και επιπλέον παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα σύγχρονα αυτά μέσα συνδέονται με τον Τουρισμό. Ακολουθεί η ερεύνα που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ερευνηθεί η ισχύουσα κατάσταση σε πρακτικό επίπεδο. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, όπου απαντήθηκε από 150 συμμετέχοντες και τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν αναλύθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα spss. Tέλος παραθέτονται τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν μέσα από την ανάλυση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.