Εμπειρική διερεύνηση της εικόνας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εμπειρική διερεύνηση της εικόνας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού

Δάμα, Ασπασία-Μαρία

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και να αναλύεται η έννοια της εικόνας προορισμού για την Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η μέτρηση της εικόνας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονική μέθοδος). Οι στόχοι της έρευνας είναι: Η διαπίστωση των χαρακτηριστικών της εικόνας της Ελλάδας και ποιες προϋποθέσεις επηρεάζουν τις προθέσεις των τουριστών: για να επισκεφθούν ξανά την Ελλάδα, για να συστήσουν την Ελλάδα ως προορισμό. Το δείγμα αποτελείται από 164 άτομα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι σε γενικές γραμμές, σχεδόν όλοι έχουν θετικές αντιλήψεις και συμπεριφορά (έχουν μείνει δηλαδή ευχαριστημένοι) απέναντι στα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί η κρίση των τουριστών για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Δεν έμειναν ευχαριστημένοι όμως από την αγορά, τις οργανωμένες δραστηριότητες, και τον καθαρό και περιποιημένο χώρο. Από τα χαρακτηριστικά που έμειναν ευχαριστημένοι επηρεάστηκαν και στην πρόθεσή τους να επισκεφθούν ξανά την Ελλάδα αλλά και να μεταφέρουν και τις εμπειρίες τους σε συγγενείς και φίλους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική πολιτική
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.