Ενεργειακές καλλιέργειες και βιοκαύσιμα το παρόν και το μέλλον

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2009 (EN)
Ενεργειακές καλλιέργειες και βιοκαύσιμα το παρόν και το μέλλον

Ζαφειρίδης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία μελετούνται τα βιοκαύσιμα.Είναι καύσιμα που παρασκευάζονται από φυσικές ,ανανεώσιμες πηγές. Αναλυτικά στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η σημερινή ενεργειακή κατάσταση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η χρήση ορυκτών καυσίμων.Γίνεται αναφορά στα εναλλακτικά καύσιμα και συγκεκριμένα στα βιοκαύσιμα. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται και οι ενεργειακές καλλιέργειες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή υγρών καύσιμων. Στο κεφάλαιο 3 μαθαίνουμε για τις καλλιεργητικές πρακτικές των ενεργειακών καλλιεργειών. Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται διάφορες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν αναπτύξει την παραγωγή βιοκαυσίμων. Στο κεφάλαιο 5 μαθαίνουμε για το κόστος του βιοντίζελ και τις βιοαιθανόλης. Στο κεφάλαιο 6 εμφανίζεται η ευρωπαική προοπτική για τα βιοκαύσιμα. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα οφέλη που θα αποκομίσει η Ελληνική γεωργία από την παραγωγή βιολογικών καυσίμων , αλλά και τα κίνητρα που δίνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι εκπομπές καυσαερίων από τη χρήση του βιοντίζελ ως καύσιμο. Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που εμφανίζονται από την καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, αλλά και την παραγωγή και τη χρήση των βιοκαυσίμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα
Βιομάζα
Φυσικοί πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)