Τα πολυμέσα και η χρήση τους στην προβολή αρχαιολογικών χώρων. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του αρχαιολογικού χώρου του Δίον Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα πολυμέσα και η χρήση τους στην προβολή αρχαιολογικών χώρων. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του αρχαιολογικού χώρου του Δίον Πιερίας

Γρεβενίτου, Σταματία

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση των πολυμέσων και των πολυμεσικών εφαρμογών καθώς, και τις δυνατότητες τους ανάδειξης – παρουσίασης – διαφήμισης μουσειακών και αρχαιολογικών χώρων. Τα μουσεία στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον στην χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και ειδικότερα των πολυμέσων για την πολυεπίπεδη και ποικιλόμορφη παρουσίαση – έκθεση των εκθεμάτων τους. Ποικιλία τεχνολογιών και πολυμεσικών εργαλείων χρησιμοποιούνται για την δημιουργία - ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για το αρχαιολογικό χώρο και μουσείο του Δίον, Πιερίας. Κινούμενες εικόνες (animations), με το πρόγραμμα Macromedia Director, επεξεργασία εικόνας με τα προγράμματα Microsoft Paint, Photoshop και Pixlr, ήχου και βίντεο με το πρόγραμμα Windows movie maker, είναι τα πολυμεσικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία της εφαρμογής. Επίσης, περιγράφεται - καταγράφεται ο τρόπος σχεδίασης και ανάπτυξης – υλοποίησης της εφαρμογής, καθώς και οι στόχοι, τα αποτελέσματα και οι μελλοντικές προεκτάσεις αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Πληροφοριακή τεχνολογία
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.