Η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση και η επίδραση του στην καταναλωτική συμπεριφορά = The use of humor in advertising and its effect on consumer

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση και η επίδραση του στην καταναλωτική συμπεριφορά = The use of humor in advertising and its effect on consumer

Καραβασιλείου, Μαρία
Ανδρονικίδου, Παρασκευή

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύεται η έννοια της διαφήμισης, η οποία αποτελεί µέσο προβολής και προώθησης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Η διαφήμιση κάνει γνωστό το προϊόν στο καταναλωτικό κοινό, δίνει πληροφορίες για το προϊόν, και προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον με τελικό σκοπό, ο καταναλωτής να αγοράσει το προϊόν. Ένα συχνό εργαλείο της διαφήμισης είναι το χιούμορ, το οποίο βοηθά στην αφομοίωση του διαφημιστικού μηνύματος και συμβάλλει στην ευκολότερη απομνημόνευση του μηνύματος. Πιο συγκεκριμένα στόχος της εργασίας είναι καταδείξει πως η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση μπορεί να επηρεάσει θετικά η αρνητικά και πόσο επιδρά στην καταναλωτική συμπεριφορά. Παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή της διαφήμισης , η εξέλιξη της στην Ελλάδα, τα είδη της, οι στόχοι της, τα διαφημιστικά μέσα αλλά και η αποτελεσματικότητα της. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του χιούμορ, εμβαθύνοντας στη διαχρονικότητα του, στις θεωρίες του, τα είδη του, αλλά και στην αποτελεσματικότητα που έχει σε μια διαφήμιση. Πραγματοποιείται πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ανήκει στην ποσοτική μέθοδο , με ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από 100 γυναίκες – 100 άντρες, ηλικιών 18 έως και πάνω από 55 ετών. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση δεδομένων, µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, που στοχεύει να καταδείξει στο πώς και πόσο επιδρά και επηρεάζει μια χιουμοριστική διαφήμιση το καταναλωτικό κοινό. Τέλος, συμπεραίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του χιούμορ στη διαφήμιση επηρεάζεται και από το είδος του χιούμορ που θα χρησιμοποιηθεί και τη σύνδεση που θα έχει με το προϊόν. Το χιούμορ στη διαφήμιση, με τους κατάλληλους χειρισμούς, μπορεί να αποτελέσει ένα έξυπνο εργαλείο στα χέρια των διαφημιστών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Διαφήμιση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)