Η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση και η επίδραση του στην καταναλωτική συμπεριφορά = The use of humor in advertising and its effect on consumer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση και η επίδραση του στην καταναλωτική συμπεριφορά = The use of humor in advertising and its effect on consumer

Καραβασιλείου, Μαρία
Ανδρονικίδου, Παρασκευή

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύεται η έννοια της διαφήμισης, η οποία αποτελεί µέσο προβολής και προώθησης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Η διαφήμιση κάνει γνωστό το προϊόν στο καταναλωτικό κοινό, δίνει πληροφορίες για το προϊόν, και προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον με τελικό σκοπό, ο καταναλωτής να αγοράσει το προϊόν. Ένα συχνό εργαλείο της διαφήμισης είναι το χιούμορ, το οποίο βοηθά στην αφομοίωση του διαφημιστικού μηνύματος και συμβάλλει στην ευκολότερη απομνημόνευση του μηνύματος. Πιο συγκεκριμένα στόχος της εργασίας είναι καταδείξει πως η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση μπορεί να επηρεάσει θετικά η αρνητικά και πόσο επιδρά στην καταναλωτική συμπεριφορά. Παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή της διαφήμισης , η εξέλιξη της στην Ελλάδα, τα είδη της, οι στόχοι της, τα διαφημιστικά μέσα αλλά και η αποτελεσματικότητα της. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του χιούμορ, εμβαθύνοντας στη διαχρονικότητα του, στις θεωρίες του, τα είδη του, αλλά και στην αποτελεσματικότητα που έχει σε μια διαφήμιση. Πραγματοποιείται πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ανήκει στην ποσοτική μέθοδο , με ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από 100 γυναίκες – 100 άντρες, ηλικιών 18 έως και πάνω από 55 ετών. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση δεδομένων, µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, που στοχεύει να καταδείξει στο πώς και πόσο επιδρά και επηρεάζει μια χιουμοριστική διαφήμιση το καταναλωτικό κοινό. Τέλος, συμπεραίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του χιούμορ στη διαφήμιση επηρεάζεται και από το είδος του χιούμορ που θα χρησιμοποιηθεί και τη σύνδεση που θα έχει με το προϊόν. Το χιούμορ στη διαφήμιση, με τους κατάλληλους χειρισμούς, μπορεί να αποτελέσει ένα έξυπνο εργαλείο στα χέρια των διαφημιστών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Διαφήμιση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.