Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων από τους πολιτιστικούς οργανισμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων από τους πολιτιστικούς οργανισμούς

Αλαμάνος, Ανδρέας

H παρούσα εργασία ασχολείται με το ζήτημα της αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων από τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Αρχικά, το θεωρητικό μέρος της εργασίας ασχολείται αρχικά με την αποσαφήνιση των εννοιών του Πολιτισμού και της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται ορισμός των ΤΠΕ και αναφέρονται οι τομείς και οι δραστηριότητές τους. Έπειτα, επιχειρείται ο ορισμός των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρονται τα είδη των Social Media και οι κυριότερες Social Media Ιστοσελίδες. Επιπλέον, πραγματοποιείται ορισμός του Social Media Marketing, οι στόχοι του και οι λόγοι εφαρμογής του, ενώ σημαντικό υποκεφάλαιο είναι εκείνο που αναφέρεται στην κοινωνική επιρροή των social media. Κλείνοντας το θεωρητικό μέρος, αναφέρεται στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Ειδικότερα περιγράφονται οι δομές των πολιτιστικών οργανισμών και οι ιδιαιτερότητές τους. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της χρήσης και αξιοποίησης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης από τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της μελέτης είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των πολιτιστικών οργανισμών, γι’ αυτό και η επιλογή των προσώπων που έλαβαν μέρος είχε ως κριτήρια την εξειδίκευση και την εμπειρία τους πάνω στο θέμα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία και οργάνωση των πολιτιστικών οργανισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτισμός
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.