Διαδικτυακή διαφήμιση: η επίδραση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε θέματα προβολής και προώθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαδικτυακή διαφήμιση: η επίδραση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε θέματα προβολής και προώθησης

Ζώη, Μαριλένα

Η ευρεία διάδοση του διαδικτύου και ιδίως των υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού έχουν οδηγήσει τον ιδιωτικό κυρίως τομέα στην αξιοποίησή τους για την προβολή του. Η διαδικτυακή διαφήμιση παρέχεται σε πολλές μορφές και κατακλύζει τους χρήστες του διαδικτύου. Ένα σημαντικό θέμα είναι η στάση του κοινού και ιδίως των νέων – ψηφιακών ιθαγενών, απέναντι σε αυτή, όπως αναδεικνύει η σχετική βιβλιογραφία. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης φοιτητών απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση, στο είδος της διαδικτυακής διαφήμισης που προτιμούν, καθώς και της ανίχνευσης της αποτελεσματικότητας της. Διεξήχθη εμπειρική μελέτη με ερωτηματολόγιο σε 100 φοιτητές και φοιτήτριες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαδικτυακές διαφημίσεις ούτε κεντρίζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων ούτε χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης. Ιδιαίτερα ενοχλητικά θεωρούνται τα μηνύματα πλήρους οθόνης σε αντίθεση με τις διαδικτυακές διαφημίσεις (π.χ. στο youtube) που θεωρούνται πιο ενδιαφέρουσες από όλα τα είδη διαφήμισης που εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Βασικό στοιχείο που αναδεικνύει η εργασία είναι ότι τα περισσότερα υποκείμενα δεν προτιμούν το διαδίκτυο για τις αγορές τους, αφού οι περισσότεροι δεν προβαίνουν ποτέ ή πραγματοποιούν σπάνια διαδικτυακές αγορές. Επίσης, το φύλο σχετίζεται τόσο με τις διαδικτυακές αγορές όσο και με τις ώρες περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό, με τους άνδρες να πραγματοποιούν συχνότερα αγορές και να αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο συγκριτικά με τις γυναίκες. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι τα υποκείμενα που αφιερώνουν αρκετές ώρες περιηγούμενα στο διαδίκτυο είναι περισσότερο πιθανό να παίρνουν μέρος σε κληρώσεις και διαγωνισμούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Πληροφορική - Τεχνολογία
Διαφήμιση
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Διαδίκτυο (Internet)
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.