Σύγκριση αποτελεσματικότητας διαδικτυακής διαφήμισης με την τηλεοπτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύγκριση αποτελεσματικότητας διαδικτυακής διαφήμισης με την τηλεοπτική

Χατζηιωάννου, Δημήτριος

Η εργασία αποσκοπεί στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής με την τηλεοπτική διαφήμιση. Η εργασία χρησιμοποιεί πρωτογενή έρευνα με στόχο την συλλογή πληροφοριών την αποκρυστάλλωση της υφέρπουσας κατάστασης και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το βασικό εργαλείο της μεθοδολογίας είναι οι δια ζώσης ερευνητικές δομημένες συνεντεύξεις, σε επαγγελματίες του χώρου της διαφήμισης. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι : α) Δεν υπάρχει μία μονοδιάστατη απάντηση στο κύριο ερώτημα της εργασίας ''ποιο είδος διαφήμισης είναι αποτελεσματικότερο;'' καθώς η αποτελεσματικότητα έχει άμεση συσχέτιση με τους επιδιωκόμενους στόχους του εκάστοτε διαφημιζόμενου προϊόντος. β) Η τηλεοπτική διαφήμιση είναι αποτελεσματικότερη σε περιπτώσεις που η διαφήμιση επιδιώκει άμεση προσοχή, γνωστοποίηση και αναγνωρισιμότητα. Εξυπηρετεί καλύτερα διαφημίσεις που στοχεύουν στο συναίσθημα του καταναλωτή και επιτυγχάνει καλύτερη κάλυψη όταν το διαφημιζόμενο προϊόν απευθύνεται σε ευρύ ηλικιακό κοινό. γ) Στην διαδικτυακή διαφήμιση είναι όλα μετρήσιμα και υπολογίσιμα αυτοστιγμεί (on-time). Η διαδικτυακή διαφήμιση είναι αποτελεσματικότερη σε περιπτώσεις που η διαφήμιση επιδιώκει να στοχεύσει συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς (Nishe market) καθώς επιτρέπει την ακριβή στόχευση με βάση δημογραφικά, γεωγραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τηλεοπτικής και της διαδικτυακής διαφήμισης θα επέλθει με την αποφυγή υπερεπαναληπτικότητας των διαφημίσεων, με την αποφυγή επιθετικών μορφών διαφήμισης(στη διαδικτυακή διαφήμιση) και με την σωστότερη κατά περίπτωση επιλογή διαφημιστικών μέσων, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους του διαφημιζόμενου προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Ψηφιακή επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.