Δημόσιες σχέσεις και πολιτιστικοί - εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Μελέτη περίπτωσης του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και πολιτιστικοί - εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Μελέτη περίπτωσης του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης

Αλεξούδη, Ευαγγελία
Λέκκος, Νικόλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τις Δημόσιες Σχέσεις (ΔΣ) σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ως ΔΣ ορίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού και του κοινού του με αμοιβαίο όφελος και κατανόηση. Οι ΔΣ ενός οργανισμού προσπαθούν να προσεγγίσουν τις ομάδες κοινού χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των ΔΣ. Ένας Πολιτιστικός – Εκπαιδευτικός Οργανισμός (ΠΕΟ) ως στόχο του έχει την προβολή, έρευνα και συντήρηση των εκθεμάτων του προς το κοινό, με στόχο την εκπαίδευση και την επαφή του κοινού με την ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη. Ένας Πολιτιστικός Οργανισμός (ΠΟ) χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να έρθει σε επαφή με το κοινό και να προωθήσει τους στόχους του καθιστώντας το κοινό ως ενεργό. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης (ΠΕΣ). Στην έρευνα αναζητούνται τα ψηφιακά δημοσιεύματα, τοπικών και μη τοπικών μέσων ενημέρωσης, που αφορούν τη δράση του ΠΕΣ, τους σκοπούς και στόχους του, το περιβάλλον καθώς και τους οικονομικούς παράγοντες που απορρέουν από αυτό. Στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο των δραστηριοτήτων του ΠΕΣ και ποιες από αυτές τις δραστηριότητες αποτελούν μέρος των ΔΣ. Το κεντρικό συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι πως το διαδίκτυο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποτελέσει το κυριότερο εργαλείο ΔΣ που μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιος ασκεί καθήκοντα ΔΣ σε έναν πολιτιστικό – εκπαιδευτικό οργανισμό. Επίσης η όλη δράση του ΠΕΣ έχει δείξει πως η χρήση αυτή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, ώστε ο πάρκο να διευρύνει το κοινό του και να επιτύχει τους στόχους του την τελευταία τριετία. Τέλος από την όλη δράση του πάρκου βλέπουμε πως ενώ ξεκίνησε από ένα αφιλόξενο περιβάλλον δημοσιευμάτων που αφορούσαν το ΠΕΣ, έφτασε στο τέλος του 2015 να έχει εδραιωθεί και να είναι σεβαστό στον χώρο τόσο της Καστοριάς και Δυτικής Μακεδονίας όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.