Αξιολόγηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων

Γερογιάννη, Ελένη
Μεταλλίδου, Ζωή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των κοινωνικών δικτύων και κυρίως του Facebook στην επικοινωνία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Αρχικά προβαίνουμε στην ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων του διαδικτύου και του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων και κατά πόσο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση διάδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους και στην ανάπτυξης ισχυρής σχέσης και δέσμευσης, ώστε να επιτευχθεί τελικά αύξηση της αναγνωρισιμότητας και χτίσιμο επωνυμίας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της εργασίας χρησιμοποιούνται στοιχεία από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης των 41 ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οινοποιητικών εταιριών έχουν περιορισμένη εμπλοκή στα κοινωνικά δίκτυα και η ένταση χρήσης του Facebook ως δίκτυο επικοινωνίας και δέσμευσης με τους φίλους της επιχείρησης είναι χαμηλή Οι εταιρίες δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα social media ως εργαλεία επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο - Ελλάδα
Τρόφιμα
Οινοπνευματώδη ποτά - Μάρκετινγκ
Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Οινοποιία
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.