Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη συστήματος SC-FDMA

Ζαχαριάδης, Θεόδωρος

Η μελέτη αυτή, εκτείνεται σε πέντε συνολικά κεφάλαια τα οποία οδηγούν τον αναγνώστη από το γενικό στο ειδικό. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τις ασύρματες επικοινωνίες ως βασική και γενική έννοια. Τις περιγράφει ως το είδος της επικοινωνίας που χρησιμοποιείεται για την παράδοση στον παραλήπτη, δεδομένων, με ασύρματη μέθοδο. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφεται επίσης η ψηφιακή μετάδοση δεδομένων και τα είδη των δεδομένων που μεταβιβάζονται με τις ασύρματες επικοινωνίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο, και προχωρώντας πλέον σε πιο εξειδικευμένα θέματα, θα αναλυθούν οι FDMA, TDMA και CDMA, που αποτελούν μεθόδους ασύρματων επικοινωνιών. Στην πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας (FDMA) ο ρυθμός εκπομπής δεδομένων και επομένως η σχεδίαση του μόντεμ (διαμορφωτής – αποδιαμορφωτής) παραμένουν τα ίδια με την περίπτωση όπου ο χρήστης είναι ένας. Από την άλλη, η βασική αρχή λειτουργίας της Πολύπλεξης με Διαίρεση Χρόνου (Time Division Multiple Access, TDMΑ) είναι ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε ένα μόντεμ που λειτουργεί με ρυθμό αρκετές φορές πιο γρήγορο από αυτόν που απαιτείται. Τέλος, τα κυψελωτά δίκτυα CDMA χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων σε όλες τις κυψέλες. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ειδική αναφορά στην OFDMA όπου και αναφέρεται ότι η OFDM αποτελεί τεχνική µετάδοσης µε την οποία ένας συρµός πληροφορίας µεταδίδεται µε χρήση πολλαπλών υποφερουσών και η OFDMA διαμόρφωση είναι μια προέκταση της OFDM για πολλούς χρήστες. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ειδική μνεία στην SC-FDMA που αποτελεί και την βασική διαμόρφωση που εξετάζεται στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η SC–FDMA μπορεί να θεωρηθεί ένας γραμμικά προκωδικοποιημένος OFDMA σχεδιασμός ή μια ενός φέροντος πολλαπλής πρόσβασης σχεδίαση. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί η πολυπλεξία με την μέθοδο αυτή, οι παράγοντες που την διέπουν και ο ρυθμός σφάλματος bit (Bit Errior Rate) που αποτελεί το δεύτερο σπουδαιότερο στοιχείο της θεματολογίας. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλυθεί σε μελέτη περίπτωσης που εκπονήθηκε με το πρόγραμμα Matlab και την επέκταση Simulink, ο ρυθμός σφαλματος bit σε ένα δίκτυο SC-FDMA με διαφορετικούς παράγοντες ενώ θα παρουσιαστούν τα αντίστοιχα γραφήματα και τμήματα του κώδικα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακή επικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05-24


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.