Υφιστάμενη κατάσταση & αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Υφιστάμενη κατάσταση & αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Θανέλλας, Μιχαήλ

Στην εργασία μελετάται η υφιστάμενη κατάσταση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.). Αρχικά, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή της Π.Ι.Ν. καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών της (γεωγραφικά, μορφολογικά, κλιματολογικά, πολιτιστικά κ.ά.). Επιπρόσθετα, παρατηρείται η διαχρονική μεταβολή του Α.Ε.Π. της Περιφέρειας και ειδικότερα ανά τομέα παραγωγής. Στη συνέχεια μελετώνται δείκτες σε βάθος χρόνου, που αφορούν σοβαρά θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπως η ανεργία, η απασχόληση και η εκπαίδευση. Ειδικότερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας στο Νομό Κέρκυρας προσπαθώντας να επιτευχθεί μία βαθύτερη ανάλυση σε έννοιες, όπως η ανεργία, η απασχόληση και η εκπαίδευση, ανά τομέα παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, δύνεται ιδιαίτερη βάση στη γεωργία και την αλιεία, και στον τριτογενή τομέα, στο εμπόριο και –το πιο σημαντικό για την περιοχή –τον τουρισμό. Τέλος, η εργασία επικεντρώνεται στην αναπτυξιακή στρατηγική της Π.Ι.Ν., όπου αναφέρονται οι γενικοί στόχοι και ειδικότερα τους άξονες προτεραιότητας στους οποίους χωρίζονται με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 καθώς και τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) που θα υπάρξουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικό μάρκετινγκ
Τουριστική οικονομία
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.