Κατάσταση και ανάπτυξη της διαβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας και οι προοπτικές αύξησης των ελληνικών εξαγωγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Κατάσταση και ανάπτυξη της διαβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας και οι προοπτικές αύξησης των ελληνικών εξαγωγών

Γαβρά, Χριστίνα

Οι αλλαγές και ιδιαίτερα η μετάβαση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργούν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Βασικό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών αποτελεί η ενσωμάτωσή τους στην Παγκόσμια Οικονομία. Η Βαλκανική Συνεργασία επεκτείνεται στο εμπόριο, στη βιομηχανία, τη γεωργία, τις μεταφορές, τον τουρισμό, τις τηλεπικοινωνίες και σε άλλους τομείς. Πραγματοποιείται με τις παραδοσιακές μορφές των εμπορικών συναλλαγών και τις σύγχρονες μορφές σταθερής συνεργασίας όπως είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, οι μικτές επιχειρήσεις, η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Οι διαδικασίες μετάβασης στην οικονομία της αγοράς στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, συνδέθηκαν άμεσα με τις σημαντικές αλλαγές του όγκου και της διάρθρωσης των εισαγωγικών και εξαγωγικών εμπορευματικών ροών. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90 συντελέστηκε ο επαναπροσανατολισμός του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και των πρώην δημοκρατιών της Γιουγκοσλαβίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας και ΠΓΔΜ, από την επικρατούσα νωρίτερα ανατολική κατεύθυνση προς τις αγορές των ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Από το 1995 μετά την σχετική σταθεροποίηση της κατάστασης στα Βαλκάνια, η αξία των εμπορευματικών εξαγωγών της Ελλάδας προς τις έξι βαλκανικές χώρες, αυξήθηκε σταθερά και το 1998 ανήλθε στο 10,7% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς όλες τις χώρες του κόσμου . Η αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας προς τα βαλκανικά κράτη σημειώθηκε ταυτόχρονα την περίοδο γενικής μείωσης τους προς τις χώρες της Ευρώπης συνολικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα η σταθερή αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές από τις βαλκανικές χώρες, επέδρασαν θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαλκανική Χερσόνησος - Οικονομικές συνθήκες
Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2000


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.