Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού για Smartphone βασισμένη στο cloud

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού για Smartphone βασισμένη στο cloud

Χυτήρης, Χρήστος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη μίας λειτουργικής εφαρμογής για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα κυρίως Android (δίνεται και η δυνατότητα για επέκταση για iOS και Windows phone) αλλά οι υπόλοιπες πλατφόρμες έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν μέσω του responsive site με τον σταθμό. Η εν λόγω εφαρμογή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να ακούσουν ζωντανά τη μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού που έχουν επιλέξει, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους άλλους χρήστες και τον παραγωγό που παίζει μουσική εκείνη την στιγμή. Στα κεφάλαια που ακολουθούν επιχειρείται η προσέγγιση και κατανόηση του λειτουργικού συστήματος Android μέσω της ετυμολογίας της ονομασίας του, την ιστορία του, του τι είναι το Android, καθώς και η παρουσίαση των μέχρι σήμερα εκδόσεων που έχουν διατεθεί κατά περιόδους στους χρήστες και αναλύεται η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android. Επίσης παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή για το ραδιόφωνο και περιγράφονται οι βασικές υπηρεσίες του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Στα τελευταία δύο κεφάλαια παρουσιάζεται η λειτουργική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Αναφέρονται επιπλέον οι απαιτήσεις λειτουργίας της εφαρμογής καθώς και τα εργαλεία που απαιτήθηκαν για την ανάπτυξή της. Στην συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή χρήσης της εφαρμογής κατά περίπτωση, πραγματοποιείται η ανάλυση και σχεδίαση της εφαρμογής PPR Application με την χρήση διαγραμμάτων και αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα με σκοπό την βελτιστοποίηση της εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Κινητά συστήματα επικοινωνίας
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.