Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙI στις ελληνικές τράπεζες: η περίπτωση των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙI στις ελληνικές τράπεζες: η περίπτωση των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank

Ναλμπαντή, Γεωργία Δ.

Αρχικά, παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως: ο κίνδυνος της αγοράς, της ρευστότητας, ο λειτουργικός και ο πιστωτικός κίνδυνος και αναλύεται η διαχείριση κινδύνων. Ακόμη, περιγράφεται το νέο πλαίσιο της Βασιλείας III και γίνεται αναφορά στην έννοιας του νέου πλαισίου, ενώ παρουσιάζονται τα χρηματοδοτικά ανοίγματα ελληνικών τραπεζών, όπως της Alpha bank και της Eurobank για τα έτη 2009, 2011 και 2013.

Thesis
NonPeerReviewed

Κεφαλαιακή επάρκεια
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τραπεζικά κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.