Η κοινοτική ενεργειακή πολιτική και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής (ΧΚΑΕ) της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Κ.Α.Κ.) και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Η κοινοτική ενεργειακή πολιτική και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής (ΧΚΑΕ) της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Κ.Α.Κ.) και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ντοματσίδου, Ιωάννα

Σ' έναν κόσμο, αλληλεξάρτησης και αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης των αγορών, η ενέργεια λειτουργεί ως παράγοντας προσέγγισης, συνεργασίας και περιφερειακής ανάπτυξης και όχι ως πεδίο ανάπτυξης ηγεμονισμών και ανταγωνισμών. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση θεμελιώθηκε μετά τον πόλεμο στην ενεργειακή συνεργασία με την υπογραφή συνθήκης ΕΚΑΧ. Παρά το γεγονός ότι οι δυο από τις τρεις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΚΑΧ ΚΑΙ ΕΥΡΑΤΟΜ, αφορούν τον τομέα της ενέργειας, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαράξει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική στο ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με τη λευκή βίβλο η ΕΕ έχει θέσει τρεις μεγάλες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση παίζει η διεθνής ενεργειακή συνεργασία και η πολιτική ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και ειδικότερα της ευρωπαϊκής ενεργειακής βιομηχανίας.Το μεγάλο βήμα σ΄αυτή την κατεύθυνση ήταν η υιοθέτηση των δυο οδηγιών που προβλέπουν την δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η τρίτη προτεραιότητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η σύγκλιση διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Γι αυτό και όλες οι πολιτικές συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες, διμερείς και περιφερειακές, έχουν μια ξεχωριστή ενεργειακή πτυχή. Προτεραιότητα της Ένωσης αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό περίγυρο της. Χώρες, στις οποίες είτε βρίσκονται βασικές πηγές του ενεργειακού εφοδιασμού μας, είτε λειτουργούν ως δίοδοι μεταφοράς ενέργειας. Σ' αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η συνεργασία με την Νορβηγία και τις Βαλτικές χώρες της Κοινοπολιτείας και της Μεσογείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, με την λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου στη Σόφια αλλά και στη Βαλκανική. Στόχος αυτής της Task Force είναι να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και στον συντονισμό των επενδύσεων στις ενεργειακές διασυνδέσεις της περιοχής. Στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας υπάρχει ένα ειδικό Forum για την Ενεργειακή Συνεργασία, για την από κοινού ιεράρχηση και προώθηση των ενεργειακών έργων σ' αυτές τις χώρες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ενέργειας, που αποτελεί ένα πλαίσιο ασφαλούς ανάπτυξης της συνεργασίας και των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2001-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.