Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αποτίμηση αποθεμάτων

Δημητριάδου, Ευθυμία Δ.

Ως αποτίμηση ορίζεται ο προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των υποχρεώσεων μιας οικονομικής μονάδας, με την ίδια νομισματική μονάδα. Για τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων απαιτείται να μετρούνται και να τα καταγράφονται και στην συνέχεια να γίνεται η αποτίμησή τους. Με την αποτίμηση τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις χάνουν την αξία τους σε σύγκριση με την αξία που είχαν όταν αγοράστηκαν. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 43 του Κωδ. Ν.2190/1920.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποθέματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.