Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κλαδική λογιστική

Λαζένη, Παρασκευή

Αρχικά, μελετάται η ξενοδοχειακή λογιστική, όσον αναφορά την ιστορική ανασκόπηση των ξενοδοχείων, το λογιστικό σχέδιο και παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ξενοδοχειακής Α.Ε. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην τραπεζική λογιστική, όπου αναλύονται η έννοια, τα είδη τραπεζικών εργασιών, οι χορηγήσεις, οι καταθέσεις και παρουσιάζεται ένα παράδειγμα τραπεζικής Α.Ε. Τέλος, γίνεται αναφορά στη ναυτιλιακή λογιστική, όπου αναλύονται οι βασικές έννοιες της ναυτιλίας, τα κυριότερα έγγραφα και βιβλία, όπως και το λογιστικό σχέδιο, και παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ναυτιλιακής Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ξενοδοχειακή λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.