Η αγροτική οικονομία και τα προϊόντα της Πελοποννήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η αγροτική οικονομία και τα προϊόντα της Πελοποννήσου

Γκινάλα, Μαρία Τ.

Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγική παρουσίαση της πορείας της ελληνικής οικονομίας, κατά πόσο επηρεάστηκε τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση και καταγράφονται οι προδιαγραφές των αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρουσιάζεται η Πελοπόννησος ως προς την γεωγραφική της υπόσταση, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της οικονομίας της και γίνεται ανάλυση των ιστορικών στοιχείων της. Γίνεται λόγος ως προς την επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων και παρουσιάζονται συνολικά όλες οι γεωργικές εκτάσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Ακόμη, γίνεται αναφορά στην πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων μέσω του οργανισμού Ο.Π.ΕΓ.Ε.Π. και του Agrocert. Τέλος, παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα της προσωπικής έρευνας, καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα και δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Αγροτικά προϊόντα
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.