Αξιολόγηση του μαστού του χιώτικου προβάτου κατά τη μηχανική άμελξη κατά την υψηλή γαλακτοπαραγωγή με τις μετρήσεις των μορφολογικών χαρακτηριστικών του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αξιολόγηση του μαστού του χιώτικου προβάτου κατά τη μηχανική άμελξη κατά την υψηλή γαλακτοπαραγωγή με τις μετρήσεις των μορφολογικών χαρακτηριστικών του

Εμμανουήλ, Ευάγγελος

Την τελευταία δεκαετία γίνονται σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής των προβατίνων. Η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας γάλακτος με χαμηλό μικροβιακό φορτίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, κάνει επιτακτική την ανάγκη χρησιμοποίησης των αμελκτικών μηχανών από τους προβατοτρόφους. Η μορφολογία του μαστού είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες που καθορίζουν την προσαρμογή στην μηχανική άμελξη των γαλακτοπαραγωγών προβάτων. Έγινε η μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών του μαστού των Χιώτικων προβάτων ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ο μαστός των συγκεκριμένων προβάτων ανταποκρίνεται κατά την εφαρμογή της μηχανικής άμελξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρόβατα
Άμελξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.