Βιομηχανικές περιοχές στην ελληνική περιφέρεια: κατάσταση και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιομηχανικές περιοχές στην ελληνική περιφέρεια: κατάσταση και προοπτικές

Πασχαλούδης, Απόστολος Π.

Αρχικά, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των βιομηχανικών περιοχών της Ελλάδας, αναλύονται τα πλεονεκτήματα, οι κατηγορίες τους, τα ιστορικά στοιχεία και οι απαιτούμενες διαδικασίες εγκατάστασης επιχειρήσεων. Κατόπιν, αναλύονται τα βασικά θέματα διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών, όπως η τυπολογία των περιφερειών, οι φορείς διαχείρισης, η διαδικασία ελέγχου και τα οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Περίπτωση μελέτης καθίσταται η ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ και στη συνέχεια ακολουθούν τα κριτήρια επιλογής της χωρικής εγκατάστασης των βιομηχανικών περιοχών, αναλύεται ο χωροταξικός σχεδιασμός και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των βιομηχανικών περιοχών της Ελλάδας, εστιάζοντας στα κίνητρα ανάπτυξης και στις μελλοντικές προοπτικές τους. Τέλος, η έρευνα επικεντρώνεται στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανική οργάνωση
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Βιομηχανική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.